Author: admin

I am a web developer who is working as a freelancer. I am living in Saigon, a crowded city of Vietnam. I am promoting for http://sneeit.com.

Investment Opportunity: Entity set up in Saigon Hi Tech Park
Bất Động Sản

Investment Opportunity: Entity set up in Saigon Hi Tech Park

admin November 17, 2023

In today's dynamic global business landscape, finding the right location to establish business is crucial for success. Saigon Hi-Tech Park, nestled in the convenient position ... Read More

Why is Saigon Hi Tech Park the Perfect Location for Your Office?
Bất Động Sản

Why is Saigon Hi Tech Park the Perfect Location for Your Office?

admin November 10, 2023

Saigon Hi-Tech Park (SHTP) is a thriving hub of innovation and technology in Ho Chi Minh City. With its strategic location, state-of-the-art infrastructure, and supportive ... Read More

Các yếu tố quan trọng khi tìm kiếm mặt bằng văn phòng cho thuê giá rẻ
Bất Động Sản

Các yếu tố quan trọng khi tìm kiếm mặt bằng văn phòng cho thuê giá rẻ

admin October 25, 2023

Bạn đang tìm một mặt bằng văn phòng giá rẻ để khởi đầu công việc kinh doanh của mình? Bài viết này sẽ giúp bạn ... Read More

Tòa nhà văn phòng xanh đáp ứng tiêu chuẩn bền vững của doanh nghiệp
Bất Động Sản

Tòa nhà văn phòng xanh đáp ứng tiêu chuẩn bền vững của doanh nghiệp

admin September 14, 2023

Tìm hiểu về tòa nhà văn phòng xanh Tòa nhà văn phòng xanh là những công trình được thiết kế và xây dựng với mục ... Read More

Empower your innovation journey at Saigon Hi Tech Park office
Bất Động Sản

Empower your innovation journey at Saigon Hi Tech Park office

admin August 31, 2023

Imagine a workspace where the boundaries between imagination and reality blur, where the hum of innovation reverberates through sleek corridors, and where each corner holds ... Read More

Khám phá xu hướng văn phòng cho thuê hạng A tại Thành phố Thủ Đức
Bất Động Sản

Khám phá xu hướng văn phòng cho thuê hạng A tại Thành phố Thủ Đức

admin August 24, 2023

Trong tương lai đầy triển vọng của kinh doanh và công nghệ, việc tìm kiếm không gian làm việc phù hợp đã trở thành một ... Read More

Invest Smart, Save Big: Tax Incentive in Saigon Hi Tech Park
Bất Động Sản

Invest Smart, Save Big: Tax Incentive in Saigon Hi Tech Park

admin August 14, 2023

Enticing tax incentive in Saigon Hi Tech Park is one of the key attractions for investors, designed to empower businesses and foster technological development. Let's ... Read More

What’s at the green office building in the integrated business park in Ho Chi Minh City?
Bất Động Sản

What’s at the green office building in the integrated business park in Ho Chi Minh City?

admin August 3, 2023

Learn about some green building projects and certificates LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Standard This is one of the most popular green certification ... Read More

Explore famous Integrated Business Park in Ho Chi Minh City
Bất Động Sản

Explore famous Integrated Business Park in Ho Chi Minh City

admin July 20, 2023

Several Integrated Business Park In Ho Chi Minh City District 1 Bitexco Financial Tower: The Bitexco Building is located at 02 Hai Trieu Ward, Ben ... Read More

Lãi suất ngân hàng vay mua xe oto hiện nay trên thị trường như thế nào?
Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng vay mua xe oto hiện nay trên thị trường như thế nào?

admin June 13, 2023

Số tiền phải bỏ ra để mua xe oto vượt quá khả năng tài chính của nhiều khách hàng bởi tình hình giá xe oto ... Read More